O Poradni


Jesteśmy powstałą w 2014 roku Specjalistyczną Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka” zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty w Krakowie, prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które od ponad 100 lat angażuje się w działania wspierające rozwój dziecka. 

Nasi terapeuci mając na celu dobro dziecka oraz jego właściwy rozwój nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, dokształcanie się w ramach studiów podyplomowych czy udział projektach („Możemy jeszcze więcej”, „Możemy jeszcze więcej 2.0”) i konferencjach.


Jaki jest obszar naszych działań?
Specjalizujemy się w Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka prowadząc wsparcie dziecka od momentu jego narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole.
Nasza oferta obejmuje również działania z zakresu poradnictwa, diagnozy, opiniowania i terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (do 12 roku życia).


Jak można wesprzeć naszą pracę?
Mogą Państwo wesprzeć naszą działalność w formie darowizny lub poprzez przekazanie
1% podatku.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
KRS: 0000114345
z dopiskiem: dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TPD w Krakowie

Darowizna:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski
SANTANDER BANK POLSKA
05109020530000000147395213

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli!