Logopeda

ANNA WITKOWSKA
Jestem logopedą, filologiem polskim, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej – absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach specjalistycznych. Głównym przedmiotem moich zainteresowań stały się zaburzenia mowy związane z dysfunkcjami czynności prymarnych, wadami artykulacyjnymi oraz rozwój systemów językowych u dzieci dwujęzycznych.

RENATA SKALIK