Logopeda

ANNA WITKOWSKA
Jestem logopedą, filologiem polskim, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach specjalistycznych. Głównym przedmiotem moich zainteresowań stały się zaburzenia mowy związane z dysfunkcjami czynności prymarnych, wadami artykulacyjnymi oraz rozwój systemów językowych u dzieci dwujęzycznych.


MAGDALENA ŻAK
Jestem logopedą oraz nauczycielem języka polskiego. Prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej. Doświadczenie w pracy logopedycznej zdobywałam w wielu krakowskich placówkach, m. in. prowadząc zajęcia w żłobku czy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. Pracowałam z dziećmi z zespołem Aspergera, zespołem Downa, autyzmem, dysleksją, alalią, wadami wymowy, niedosłuchem i niedokształceniem mowy o typie afazji.
W pracy podchodzę do każdego dziecka holistycznie i indywidualnie – staram się wspierać i stymulować wszystkie funkcje poznawcze. W pracy wykorzystuję m.in.: gesty wizualizacyjne, Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®, programowanie języka. 
Prywatnie jestem miłośniczką kotów i gotowania. 


MARLENA SMOLEŃ
Jestem neurologopedą, pedagogiem, trenerem TUS. Absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UJ. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk (Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom), a także pracując w szkole, przedszkolach oraz poradni. Na co dzień prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej, wykorzystując m.in. techniki manualne wspierające terapię ustno-twarzową oraz kinesiotaping logopedyczny. W pracy terapeutycznej ważne jest dla mnie całościowe i indywidualne podejście do każdego pacjenta.


IZABELA KAMYSZPOBOŻNIAK
dłuższa nieobecność
Jestem logopedą, filologiem polskim, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu neurologopedii w Katedrze Logopedii i Medialnej Emisji Głosu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od ponad 10 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, u których występują problemy z komunikacją. W pracy najważniejsze jest dla mnie holistyczne podejście oparte na stymulacji wszystkich sfer niezbędnych do zdobycia możliwie jak najlepszych kompetencji komunikacyjnych. Moją największą pasją jest nauka języków obcych.