Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych
dla dzieci w wieku 4-6/7-9 lat.

Zajęcia grupowe są skierowane do dzieci z diagnozą Zespołu Aspergera, ADHD,
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji, ale także wysokofunkcjonujących lub nie posiadających żadnej diagnozy.

Celem zajęć jest:

  • osiągnięcie przez dziecko umiejętności porozumiewania się w trudnych i konfliktowych sytuacjach za pośrednictwem komunikatu JA
  • poznanie metod zastępowania zachowań agresywnych
  • wytworzenie umiejętności współpracy w grupie
  • nauka rozpoznawania emocji oraz potrzeb swoich i innych osób
  • poznanie metody radzenia sobie z emocjami
  • nauka pozytywnego myślenia i kształtowania poczucia własnej wartości oraz odreagowania napięć emocjonalnych postawy asertywnej
  • praca nad przestrzeganiem zasad.

Program zajęć ukierunkowany jest na indywidualne potrzeby uczestników, bazując na ich mocnych stronach, aktualnym stanie psychofizycznym, jak i trudnościach, dlatego też przed przystąpieniem do zajęć obowiązkowe jest uczestnictwo dziecka w konsultacjach z prowadzącym.

Trening Umiejętności Społecznych to:
konsultacja z terapeutą + cykl 12 spotkań trwających po 60 minut